foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

   „Sto mil po Polsce” rajd zorganizowany został przez klub „Unia”  z Poznańa. Inicjatorami rajdu byli mjr. Kulesza i dr. Piotrowski dyrektor firmy „Stomil”.Celem rajdu było połączenie Polski zachodniej z Kresami wschodnimi jak i propagowanie produkcji krajowej, dlatego Rajd ma się odbywać w okresie Targów Poznański a metą jest Poznań. W planach na lata 1938 – 42 jako miejsca startu wyznaczono miejscowości: Stryj, Łuck, Pińsk, Baranowicze i Lida. Wybrano mniejsze miejscowości, w których rozpoczęcie tak dużej imprezy może wywołać zainteresowanie motocyklizmem i stanie się sensacją.

 

   Trasa Rajdu liczyła w granicach 600 – 800 km.
Pierwszy z cyklu rajdów odbył się w maju 1938r. Start był w miejscowości Stryj na kresach wschodnich. Trasa rajdu liczyła 815 km. i była podzielona na dwa etapy:
Stryj – Kielce – 370 km
Kielce – Poznań – 445 km.

   Trasa rajdu nie była dokładnie określona, zawodnik miał wyznaczone punkty kontrolne a drogę, którą tam dojedzie wybierał sam. Zawodnik według swego uznania wybierał drogę ciężką i krótką lub łatwą i długą, może też ominąć kilka punktów kontrolnych, jeśli grozi mu duże spóźnienie na mecie, co jest surowo karane.  Sposób wytyczenia trasy był nowym rozwiązaniem.

   Organizatorzy zbyt bardzo zaufali mapom i jeden z punktów kontrolnych wyznaczono w miejscu gdzie nie można było dojechać motocyklem, choć na mapie zaznaczona była szosa. Był to odcinek pod Kańczugą, zawodnicy mogli ominąć ten odcinek ale miejscowa ludność błędnie informowała, że kiepska droga zaraz się kończy. W rajdzie brali udział zawodnicy cywilni i wojskowi.

   Rajd „Sto mil po Polsce” zakończył uroczysty bankiet w Poznaniu gdzie wręczono nagrody.
Nagrodę firmy Stomil dla klubu, którego zawodnicy osiągnęli łącznie najlepszą punktację otrzymuje klub „Unia” Poznań.

  Nagrodę Związku Zarządu WKS-ów dla klubu wojskowego przyznano Wojskowo-Cywilnemu Klubowi Sportowemu „Pogoń” Stryj.

Mila polska – historyczna miara długości. Wynosiła (w XVIII wieku) 7 wiorst czyli 7146 metrów a od 1819 roku – 8534,31 metra.